In_Association_with_Amazon

ECO CODES
(Click on an opening description to see diagram)

D20 - D29

D20 Queen's gambit accepted
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4
D20 QGA: 3.e4
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. e2e4
D20 QGA: Linares variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. e2e4 c7c5 4. d4d5 g8f6 5. b1c3 b7b5
D20 QGA: Schwartz defence
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. e2e4 f7f5
D21 QGA: 3.Nf3
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3
D21 QGA: Ericson variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 b7b5
D21 QGA: Alekhine defense, Borisenko-Furman variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 a7a6 4. e2e4
D22 QGA: Alekhine defence
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 a7a6
D22 QGA: Alekhine defence, Alatortsev variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 a7a6 4. e2e3 c8g4 5. f1c4 e7e6
6. d4d5
D22 QGA: Haberditz variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 a7a6 4. e2e3 b7b5
D23 Queen's gambit accepted
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6
D23 QGA: Mannheim variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. d1a4
D24 QGA, 4.Nc3
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. b1c3
D24 QGA, Bogolyubov variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. b1c3 a7a6 5. e2e4
D25 QGA, 4.e3
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3
D25 QGA, Smyslov variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 g7g6
D25 QGA, Janowsky-Larsen variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 c8g4
D25 QGA, Flohr variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 c8e6
D26 QGA: 4...e6
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6
D26 QGA: classical variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
D26 QGA: classical, Furman variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. d1e2 a7a6 7. d4c5 f8c5 8. 0-0 b8c6 9. e3e4 b7b5 10. e4e5
D26 QGA: classical variation, 6.O-O
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0
D26 QGA: classical, Steinitz variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 c5d4
D27 QGA: classical, 6...a6
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6
D27 QGA: classical, Rubinstein variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6 7. a2a4
D27 QGA: classical, Geller variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6 7. e3e4
D28 QGA: classical, 7.Qe2
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6 7. d1e2
D28 QGA: classical, 7...b5
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6 7. d1e2 b7b5
D28 QGA: classical, Flohr variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6 7. d1e2 b7b5 8. c4b3 b8c6 9. f1d1 c5c4 10. b3c2 c6b4
11. b1c3 b4c2 12. e2c2 c8b7 13. d4d5 d8c7
D29 QGA: classical, 8...Bb7
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6 7. d1e2 b7b5 8. c4b3 c8b7
D29 QGA: classical, Smyslov variation
1. d2d4 d7d5 2. c2c4 d5c4 3. g1f3 g8f6 4. e2e3 e7e6 5. f1c4 c7c5
6. 0-0 a7a6 7. d1e2 b7b5 8. c4b3 c8b7 9. f1d1 b8d7 10. b1c3 f8d6
fastclick.com